De maatschappelijke waarde van een gezonde nachtrust wordt alom erkend. Goed uitgeslapen mensen zijn gelukkiger en gezonder. Daaraan een positieve bijdrage te kunnen leveren, is wellicht de belangrijkste contributie van Beter Bed Holding aan de samenleving. Deze bijdrage wordt vormgegeven door een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten met passend advies tegen een scherpe prijs aan te bieden, hetgeen in de missie als volgt is omschreven: 'niets inspireert en motiveert ons meer, elke dag opnieuw, dan te zorgen dat al onze klanten op een betaalbare wijze, heerlijk, comfortabel en gezond kunnen slapen'.

Binnen Beter Bed Holding N.V. en haar werkmaatschappijen gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en gezond ondernemerschap hand in hand. De visie van Beter Bed Holding N.V. is dat haar dochterbedrijven een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin zij opereren. Op deze wijze vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van het dagelijks handelen en gaat het samen met een verantwoorde financiële bedrijfsvoering.

Ton Anbeek: 'Wat we doen, moet goed zijn voor mens, dier en planeet en dus ook voor onze klanten, medewerkers en zakenpartners. Groei is voor ons veel meer dan alleen maar investeren in meer omzet. We zijn ervan overtuigd dat deze visie niet alleen gunstig is voor onze resultaten en reputatie, maar ook meer voldoening geeft bij ons werk. We willen niet alleen de dingen goed doen, maar juist ook de goede dingen doen en wel op een financieel verstandige wijze.'

In het jaarverslag over het boekjaar 2017 heeft Beter Bed Holding de doelstellingen voor de periode 2016-2020 opgenomen, die deel uitmaken van het strategisch plan 'From good to great'. Specifiek ten aanzien van MVO is het volgende geformuleerd: Beter Bed Holding en haar dochterbedrijven gaan bewust en op een gewetensvolle wijze om met de belangen van hun stakeholders. Gezond ondernemerschap gaat hierbij samen met respect voor mens en milieu.

Meer over de MVO Visie en strategie van Beter Bed Holding leest in het MVO-verslag.