Uit hoofde van zijn/haar functie binnen Beter Bed Holding N.V. of één van haar werkmaatschappijen dienen het management, de Raad van Commissarissen en bepaalde medewerkers zich te committeren aan het Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen van Beter Bed Holding.

Download iconReglement voorwetenschap (0.76Mb)